Buijs Tandartsen

Gebitsrenovatie

Zit u elke drie maanden bij de tandarts voor een afgebroken vulling of pijn? Baalt u daar stevig van? Dan is een gebitsrenovatie misschien iets voor u. Door uit te zoomen en alle facetten (wensen, verwachtingen, gezondheid en gebitssituatie) mee te nemen en te behandelen, kunt u problemen voor zijn. Geen 'tand voor tand-heelkunde' maar een uitgebreid behandelplan met een doel voor de langere termijn: een stralend en gezond onderhoudsvrij gebit!

Wat is het

Als het gehele gebit versleten is en er voortdurend stukjes tand of kies afbreken is het tijd voor een andere weg. In tandheelkundige termen noemen we dat de 'reparatieve restauratiecyclus': het steeds weer opnieuw moeten repareren van het gebit. Door alle problemen aan te pakken met een plan voor de langere termijn, kan de restauratie van tanden en kiezen op elkaar worden afgestemd. 

Zo ontstaat een duurzaam geheel dat jaren mee kan. Maximaal twee keer per jaar op controle voor het bijhouden van uw mondhygiëne en gezonde stralende gebit, dat wil toch iedereen!

Voor restauratie
Na restauratie

Procedure

Bij een volledige gebitsrenovatie verzamelen we eerst zoveel mogelijk gegevens: we kijken naar uw algemene gezondheid, doen klinisch mondonderzoek, maken röntgenfoto's, modellen en inventariseren uw wensen. Hierna maakt de tandarts een behandelplan en een kostenoverzicht. Dit wordt besproken tijdens een tweede afspraak. 

Kan het behandelplan in één keer worden uitgevoerd, of is het wenselijk om de behandeling te faseren? Hierna wordt een planning gemaakt en kan de behandeling beginnen. Vaak gaat het om een intensief en lang traject waarbij veel verschillende specialiteiten komen kijken. Wij hebben gelukkig alles in huis!

Wat kost het

De kosten van een gebitsrestauratie kunnen erg variëren. Met name als er implantaten nodig zijn, kunnen de kosten aanzienlijk oplopen. Ook kan het zijn dat een beugelbehandeling raadzaam of noodzakelijk is. Als de tanden en kiezen zodanig zijn afgesleten dat er ook een beetverhoging uitgevoerd moet worden, dan is het niet mogelijk om de behandeling te faseren. In zo'n geval raden we u aan om te kijken naar de fiscale mogelijkheden. Zie de website van de belastingdienst. 

Begroting

Gebitsrenovatie

€10.000 - 15.000

10-14 kronen/facings per kaak

Beugelbehandeling

€2.000 - 3.000

Indien nodig

Implantaat

€2.000 - 3.000

Per implantaat

Hoe gaat de behandeling in zijn werk

We maken een plan op maat, maar globaal is dit onze aanpak

Intake
In de eerste zitting zullen we alle gegevens verzamelen met behulp van klinisch mondonderzoek, röntgenonderzoek, gipsmodellen, uw wensen en verwachtingen. Hierna gaan wij aan de slag met het maken van een behandelplan!
Bespreken behandelplan
Bij een uitgebreide gebitsrestauratie is het van groot belang dat u weet wat er van u verwacht wordt. Wanneer vindt wat plaats en wat zijn daarbij de kosten. Dit zullen we in deze zitting bespreken.
Behandeling
Afhankelijk van wat er uitgevoerd moet worden, plannen we de verschillende stappen in. Meestel beginnen we met mondhygiëne, gevolgd door wortelkanaal(her)behandelingen en/of andere semi-spoedverrichtingen. Indien een beugeltraject in de planning ligt, wordt dit ook vroeg in het traject uitgevoerd. Hierna volgt eventueel implantologie en als laatste kroon- en brugwerk.
Nazorg
Na een gebitsrenovatie is onderhoud van groot belang. Gelukkig is het na goed werk van de tandarts en mondhygiënist voor u ook goed uit te voeren. Wij zullen tijdens de halfjaarlijkse controle de puntjes op de 'i' zetten.