Buijs Tandartsen

Mogelijkheden

We zijn een tandartspraktijk die gespecialiseerd is in gebitsrenovatie. En omdat elk probleem om een eigen oplossing vraagt, bieden we verschillende behandelingen aan. Welke voor u de beste is? Dat zoeken we graag uit tijdens een afspraak. Hieronder lichten we de behandelingen toe. Hebt u nog vragen of specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie!

Preventie

Wij zetten heel sterk in op preventie. We vinden het belangrijk om te voorkomen in plaats van te genezen. Tijdens de periodieke controles zullen we voortdurend kijken hoe we samen met u uw mondhygiëne kunnen verbeteren. Denk aan het schoonmaken van alle vlakken van uw tanden en kiezen; ook tussen uw tanden en kiezen. Wij leren u de juiste materialen op de juiste manier te gebruiken. Ongeveer de helft van ons werk in de praktijk bestaat uit deze behandelingen.

Reguliere tandheelkunde

Reguliere tandheelkundige behandelingen voeren we uit op het hoogste niveau. Wortelkanaalbehandelingen, vullingen, kronen, inlays of het trekken van tanden en kiezen worden allemaal met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Bij nagenoeg alle behandelingen wordt gebruik gemaakt van een microscoop. Dit om goed te kunnen zien wat we doen en zodoende de behandeling tot in het kleinste detail uit te kunnen voeren. 

Het is bijzonder belangrijk om de behandeling in één keer goed uit te voeren, zodat de patiënt niet in een 'reparatieve restauratiecyclus' terechtkomt. Dat wil zeggen: het steeds weer opnieuw moeten behandelen van een tand of kies. Door zeer gedegen en nauwkeurig te werk te gaan, proberen we deze cyclus te doorbreken.

Restauratie gebit / 'smile design'

We zijn experts in het volledig restaureren van uw gebit. In bepaalde gevallen is het gebit zodanig versleten dat het noodzakelijk is om (vrijwel) alle tanden en kiezen te voorzien van een kroon of facing. In andere gevallen mist er een aantal elementen of zullen er elementen verloren gaan. Bij extreme gevallen zijn er helemaal geen tanden en kiezen meer aanwezig. Doordat we alle expertise in huis hebben, kunnen we alles perfect op elkaar afstemmen. Zo kunnen we precies doen wat nodig is om tot een perfect (esthetisch) resultaat te komen. 

Hoe gaat het traject in zijn werk

Tijdens een eerste bezoek inventariseren en analyseren we al je wensen. We maken (röntgen)foto's en voeren een klinisch onderzoek uit. Hierna bespreken we samen met jou de richting van het behandelplan. Dat kan bij iedereen anders zijn.

Bij een uitgebreide restauratie van een volledig gebit is het nodig uit te zoomen en het gebit in zijn geheel te bekijken. Welke elementen kunnen behouden blijven en wat is de wens van de patiënt met betrekking tot 'smile design'? Er wordt een (digitale) planning gemaakt. Met behulp van een proefmodel, dat we bij jou in de mond plaatsen, vormen we vooraf een idee van het (esthetische) einddoel. Zo kan jij aangeven waar je nog wijzigingen zou willen.

De uitvoering kan in veel verschillende stappen gaan. Bij het plaatsen van implantaten wordt rekening gehouden met de biologische 'ingroei'-principes. Het plaatsen van de kronen en facings kan vaak sneller op elkaar volgen. Het is de kunst om het gebit harmonieus in het gezicht en bij jou als mens te laten passen, en om elke tand of kies afzonderlijk op microscopisch niveau perfect te vervaardigen.