Buijs Tandartsen

Tarieven tandheelkunde

Ook in 2024 worden de tarieven in de tandheelkunde bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hier vindt u een pdf bestand waarin alle tarieven van 2024 terug te vinden zijn: Tarieven 2024.

Informeer bij uw verzekeraar

Wij kunnen u globaal aangeven wat doorgaans wel en niet verzekerd wordt. Ook adviseren we u om te voorkomen dat u het maximale vergoedingsbedrag overschrijdt. Wilt u exact weten wat er wordt vergoed? Neem dan contact op met uw eigen verzekeraar.

Vooraf een begroting

Bij specifieke restauratieve of cosmetische behandelingen kunnen we vooraf de kosten inschatten. Wij maken een begroting, die u kunt voorleggen aan uw verzekeraar. Deze begroting is een indicatie: er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Mogelijkheden fiscale aftrek

Bij sommige specifieke behandelingen zijn de kosten bijzonder hoog. Er bestaan mogelijkheden om in aanmerking te komen voor fiscale aftrek. Op de site van de belastingdienst kunt u hier meer over vinden: Mogelijkheden fiscale aftrek 2024